Puncové značky - Slovenská republika

Podľa tzv. puncového zákona, zákona č. 10/2004 Zb. musia všetky zlaté šperky, strieborné šperky a platinové šperky, ktoré sú ponúkané v obchodoch na území SR na predaj, prejsť kontrolou na Puncovom úrade Slovenskej republiky, počas ktorej sa zisťuje rýdzosť šperkov. Na základe vykonanej puncovej kontroly pracovníci Puncového úradu označia skontrolovaný tovar príslušnými značkami - puncmi. Pokiaľ ide o šperky dovezené z iného členského štátu Európskej únie a tieto šperky už boli kontrolované a zrozumiteľne, rozpoznateľne označené nezávislým orgánom iného členského štátu EÚ, nie je možné žiadať novú kontrolu a označenie tovaru. V súčasnosti sú v platnosti puncové značky, ktoré sú rovnaké na Slovensku aj v Českej republike.

Strieborné šperky musia byť podľa uvedeného zákona označené štátnym puncom Slovenskej republiky alebo puncom inej krajiny v rámci Európskej únie. Opuncované musia byť všetky strieborné šperky, ktorých váha presiahne 2g/kus.

Podľa zákona č. 10/2004 Z. z. musia byť štátnym puncom Slovenskej republiky označené aj všetky zlaté šperky, ktorých váha presiahne 0,5g/kus.

Zákazníkovi, ktorý si zakúpi tovar legálne zo zlatníctva, v predajni, alebo iným obvyklým spôsobom, by sa nemalo stať, že zakúpený tovar nebude označený štátnym puncom. Niekedy sa však stáva, že si ľudia šperky kupujú na ulici od pouličných predavačov, na burzách, či rôznych aukciách. V týchto prípadoch sa zákazník môže stretnúť so šperkmi, ktoré buď nie sú označené štátnym puncom vôbec, alebo sú označené neplatnými, falošnými značkami. Najčastejšie ide o šperky, ktoré sú dovezené z nelegálnej cudziny. Práve z týchto dôvodov je lepšie nakupovať šperky u osvedčených zlatníkov a v špecializovaných predajniach.

Všetky šperky predávané v internetovom obchode www.goldie.sk sú označené platným Štátnym puncom Slovenskej republiky alebo nezávislým orgánom iného členského štátu EÚ, ktorý má ekvivalentný systém puncovníctva, aký je u nás.

puncové značky